Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 618 Tổng số truy cập: 7,711,422

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Cập nhật số liệu quan trắc Cồn cát khu vực biển Cửa Đại, TP Hội An

Từ 13-25/9, đơn vị khảo sát đã tiến hành đo vẽ bình đồ tổng thể khu vực Cửa Đại (diện tích 600ha, phạm vi như hình 1) để ghi nhận hiện trạng trước thời kỳ gió mùa Đông Bắc.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ quan trắc diễn biến Cồn Cát ngoài khơi biển Cửa đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Từ 13-25/9, đơn vị khảo sát đã tiến hành đo vẽ bình đồ tổng thể khu vực Cửa Đại (diện tích 600ha, phạm vi như hình 1) để ghi nhận hiện trạng trước thời kỳ gió mùa Đông Bắc.

Hình 1: Phạm vi khảo sát địa hình

Kết quả cho thấy thông số hình học của Cồn cát ở cao độ 0,0m (theo mốc cao độ quốc gia) như sau:

+ Cao độ lớn nhất là: 2,434m;

+ Chiều dài lớn nhất là 994,18 m

+ Chiều rộng lớn nhất: 177m.

+ Diện tích phần trên cao trình +0,0 m là: 13,48 ha;

+ Diện tích phần trên cao trình (-0,5) m là: 24,421 ha;

+ Diện tích phần trên cao trình (-1,0) m là: 43,95 ha;

Và cao độ thấp nhất vùng cửa sông là: -11,62m.

Hình 2: Mô hình số độ cao (DEM) vùng cửa Đại.

Hình 3: Mô hình số độ cao (DEM) khu vực Cồn cát từ -1,0m trở lên

Tổng hợp diễn biến đến ngày 01/10 (trong thời kỳ gió mùa Tây Nam) của Cồn cát khu vực biển Cửa Đại:

- Bồi ổn định về phía Bắc (từ tháng 5),  đến nay đã bồi 50m về phía bắc, chiều cao bồi khoảng 1,0m.

- Phía Đông biễn biến bồi, xói rất nhanh theo mỗi 2 tuần (hình thành các doi cát di chuyển về phía Bắc rồi xói mất);

- Phía Tây hầu như ít biến đổi;

- Phía Nam diễn biến rất phức tạp. Từ đầu tháng 7 bắt đầu có xu hướng xói ở mũi phía Nam.

Hình 4: Diễn biến đường bờ của Cồn cát giai đoạn trước tháng 10/2019

Tổng cục sẽ cập nhật thông tin tiếp theo trên website: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/ và http://phongchongthientai.vn

 

 

Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT