Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 393 Tổng số truy cập: 7,571,874

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
TT BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1
Thủ tục Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều quy định tại Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 06 năm 2011 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2
Thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều quy định tại Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 06 năm 2011 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.