Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 144 Tổng số truy cập: 7,203,712

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Hướng dẫn kỹ năng phòng chống bão, lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất

- Lũ quét và những dấu hiệu của lũ quét

- Những điều nên và không nên làm khi xảy ra lũ quét

- Những điều nên và không nên làm khi xảy ra lũ

- Hướng dẫn an toàn đối phó với lũ

- Lũ lụt và những hiểm họa

- Phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với thiên tai

- Sạt lở đất

- Những điều nên và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất

- Lũ lụt

- Những điều nên và không nên làm khi xảy ra lũ lụt

- Lũ lụt ở vùng ĐBSCL và những hiểm họa